Stypendium BAS 2013-2015

KWALIFIKACJA STYPENDIALNA BAS NA LATA 2013-2015

DWA LATA NAUKI W ANGIELSKIEJ SZKOLE Z INTERNATEM!

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów. Tym razem można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

  1. Adcote School for Girls – 2 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta(szkoła żeńska);

  2. Box Hill School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta;

  3. Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)

  4. Concord College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta;

  5. Cranleigh School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta;

  6. Ellesmere College – 2 miejsca, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta

  7. Langley School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta

  8. St Leonards-Mayfield – 2 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska);

  9. Windermere School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy choć szkoła jest koedukacyjna

Szkoła zapewnia naukę, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, podręczników, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki, wspólne wyjścia całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp.). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

- wiek: 1 klasa LO;

- stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;

- wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (w sumie z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej);

- średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum min 4.80;

- udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np. sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;

- dochód netto rodziców nie przekraczający łącznie 125 000 PLN w roku 2011.

Wymagane dokumenty:

- osobiście przygotowane CV w języku angielskim;

- kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;

- kserokopia wyników testu gimnazjalnego;

- wypełniony, podpisany formularz aplikacji wraz z dwoma opiniami z obecnej szkoły i poświadczeniem ocen z ostatniego semestru;

- osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;

- poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 35 zł (nr konta w regulaminie p. link);

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej; p.link

- deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2011 nie przekracza 125 000 PLN. p. link

Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:

British Alumni Society

Al. Jerozolimskie 59

00-697 Warszawa

do dnia 15 lutego 2013. Decyduje data stempla pocztowego.

Regulamin konkursu, formularz aplikacji i wzory deklaracji znajdują się tu: http://bas.org.pl/scholarships-2013/

Kontakt: marzena.reich@bas.org.pl