Podręczniki

PODRĘCZNIKI DLA KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Język polski (klasy a, b, c, d, e, g, h, i, j:

          Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka, podręcznik do języka polskiego, klasa 1,
          część 1 i 2, wyd. WSiP

          Klasa 1f - materiał edukacyjny*

 

Wiedza o kulturze: Spotkania z kulturą, wyd. Nowa Era, podręcznik do wiedzy o kulturze 
    dla liceum i technikum


Wiedza o społeczeństwie:

          A. Janicki, W centrum uwagi, zakres podstawowy, NOWA ERA


Historia:

          R. Dolecki, K. Gutowski, J. Smoleński, Historia, Po prostu, WSiPMatematyka: materiał edukacyjny*


dla klasy 1d,1h 1i - Kurczab, Kurczab, Świda - Podręcznik  i zbiór zadań, wyd. Pazdro

  


Przedsiębiorczość:

          M. Żmiejko, K. Garbacik, Przedsiębiorczość na czasie, PWN


Geografia:

          R. Uliszak, K. Wiedermann, Oblicza geografii, zakres podstawowy, NOWA ERA

     Biologia:

    E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachorowski, Biologia na czasie, NOWA ERA
    Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy

 

Chemia:

          R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia, zakres podstawowy, NOWA ERA

Fizyka:

    Świat fizyki, red. M. Fijałkowska, zakres podstawowy, Zamkor - WSiP

 

Informatyka: materiał edukacyjny*

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

          J. Słoma, Żyję i działam bezpiecznie, NOWA ERA

 

Religia:

          T. Panuś (red.), Mocni wiarą, Wydawnictwo św. Stanisława BM


Języki obce: materiał edukacyjny*.


Etyka:

          P. Kołodziński, J.Kapiszewski,  Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, OPERON,

 

Filozofia:

          M. Gajewska, K. Sobczak, Filozofia. Podręcznik, Zakres rozszerzony, OPERON.

 

UWAGA:

* Termin „materiał edukacyjny”  (zgodny z obowiązującymi przepisami MEN) oznacza, że treści z podstawy programowej będą realizowane z wykorzystaniem  materiałów (w tym podręczników)  wybranych przez nauczyciela i zatwierdzonych przez dyrekcję szkoły. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione uczniom podczas pierwszych zajęć lekcyjnych.

 

PODRĘCZNIKI DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1.      Język polski:

      W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, M. Pabisek, Lustra świata, WSiP (część 3,4,5),

2.        Wiedza o społeczeństwie:

      ROZSZERZENIE: materiał edukacyjny*,

3.        Historia:

     Klasy drugie historia A, B, J (humany)
     R. Kulesza, K. Kowalewski Zrozumieć przeszłość, wyd. Nowa Era oraz na drugie półrocze: P. Klint, P. Galik Zrozumieć
     przeszłość cz. 2, wyd. Nowa Era

     Klasy trzecie historia A, B, J
     P. Galik, Zrozumieć przeszłość, cz. 3 wyd. Nowa Era
     oraz J. Kłaczkow, A. Zielińska Zrozumieć przeszłość, cz. 4, wyd. Nowa Era

     Klasy drugie i trzecie HiS C, D, G, H, I, (nie humany)
     W zależności od realizowanego modułu, prowadzący wybiera podręcznik z serii Poznać przeszłość, wyd. Nowa Era

4.         Matematyka: materiał edukacyjny*

5.         Przyroda: materiał edukacyjny*,

6.         Geografia:

     2. Klasa 2 B - R. Malarz, M. Więckowski, Oblicza geografii 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum,
        zakres rozszerzony 
        T. Rachwał, Oblicza geografii 2, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony
     3. Klasa 3B - M. Więckowski, R. Malarz, Oblicza geografii 3, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres          rozszerzony

7.       Biologia:

Klasa 2: M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik, R. Matuszewska, E. Pyłka-Gutowska, W. Zamachowski
Biologia na czasie 1 , Nowa Era, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres rozszerzony,
M. Marko-Worłowska, R. Kozik, W. Zamachowski, S. Krawczyk, F. Dubert, A. Kula, Biologia na czasie 2,  Nowa Era, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony
Klasa 3: F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowska, W. Zamachowski, Biologia na czasie 3, Nowa Era, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

8.      Chemia:

Klasa 2 i 3 - poziom rozszerzony - wszystkie klasy
To jest chemia 1 – chemia ogólna i nieorganiczna, NOWA ERA, Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
To jest chemia 2 – chemia organiczna, NOWA ERA, Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

  Fizyka:

Klasy 2e , 2g – Ciekawi świata Fizyka 1 – G. Kornaś -podręcznik – zakres rozszerzony- wyd. OPERON-

Klasa 2d –Z fizyką w przyszłość cz.I -podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych -zakres rozszerzony- ZamKor- wyd WSiP   (materiały edukacyjne)

Klasy 3d, 3g- Z fizyką w przyszłość cz.II podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych -zakres rozszerzony- ZamKor- wyd WSiP  (materiały edukacyjne)

Klasa 3e- Ciekawi świata – Fizyka 2 cz.1, cz.2 – G.Kornaś- podręcznik – zakres rozszerzony- wyd. OPERON-

Klasy 2c, 3c- ( fizyka stosowana- przyspieszony kurs fizyki) – odpowiednio -Z fizyką w przyszłość cz.I , cz. II-podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych -zakres rozszerzony- ZamKor- wyd.

10.   Informatyka: materiał edukacyjny*,

11.   Religia:

T. Panuś (red.), Mocni wiarą, Wydawnictwo św. Stanisława BM,

12.   Języki obce: materiał edukacyjny*.

13.   Etyka:

     P. Kołodziński, J.Kapiszewski,  Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, OPERON,

14.   Filozofia:

     M. Gajewska, K. Sobczak, Filozofia. Podręcznik, Zakres rozszerzony, OPERON.

 

UWAGA:

* Termin „materiał edukacyjny”  (zgodny z obowiązującymi przepisami MEN) oznacza, że treści
z podstawy programowej będą realizowane z wykorzystaniem  materiałów (w tym podręczników)  wybranych przez nauczyciela i zatwierdzonych przez dyrekcję szkoły. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione uczniom podczas pierwszych zajęć lekcyjnych.


Giełda Podręczników