Podręczniki

PODRĘCZNIKI DLA KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Język polski:

          W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, M. Pabisek, Nowe lustra świata, WSiP (część 1 i 2),Wiedza o kulturze: materiał edukacyjny*,Wiedza o społeczeństwie:

          A. Janicki, W centrum uwagi, zakres podstawowy , NOWA ERA,Historia:

          R. Dolecki, K. Gutowski, J. Smoleński, Historia. Po prostu, WSiP,Matematyka: materiał edukacyjny*,Przedsiębiorczość:

          M. Żmiejko, K. Garbacik, Przedsiębiorczość na czasie, PWN,Geografia:

          R. Uliszak, K. Wiedermann, Oblicza geografii, zakres podstawowy, NOWA ERA.

Biologia:

    E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, S. Czachorowski, Biologia na czasie, NOWA ERA
    Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy

 

Chemia:

          R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia, zakres podstawowy, NOWA ERA,

Fizyka:

    Świat fizyki, red. M. Fijałkowska, zakres podstawowy, Zamkor - WSiP,

 

Informatyka: materiał edukacyjny*,

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

          J. Słoma, Żyję i działam bezpiecznie, NOWA ERA,

 

Religia:

          T. Panuś (red.), Mocni wiarą, Wydawnictwo św. Stanisława BM,

Języki obce: materiał edukacyjny*.


Etyka:

          P. Kołodziński, J.Kapiszewski,  Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, OPERON,

 

Filozofia:

          M. Gajewska, K. Sobczak, Filozofia. Podręcznik, Zakres rozszerzony, OPERON.

 

UWAGA:

* Termin „materiał edukacyjny”  (zgodny z obowiązującymi przepisami MEN) oznacza, że treści
z podstawy programowej będą realizowane z wykorzystaniem  materiałów (w tym podręczników)  wybranych przez nauczyciela i zatwierdzonych przez dyrekcję szkoły. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione uczniom podczas pierwszych zajęć lekcyjnych.

 

 

 

PODRĘCZNIKI DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1.      Język polski:

W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, M. Pabisek, Lustra świata, WSiP (część 3,4,5),

2.      Wiedza o społeczeństwie:

ROZSZERZENIE: materiał edukacyjny*,

3.      Historia:

Klasy drugie historia A, B, J (humany)
R. Kulesza, K. Kowalewski Zrozumieć przeszłość, wyd. Nowa Era oraz na drugie półrocze: P. Klint, P. Galik Zrozumieć przeszłość cz. 2, wyd. Nowa Era

Klasy trzecie historia A, B, J
P. Galik, Zrozumieć przeszłość, cz. 3 wyd. Nowa Era
oraz J. Kłaczkow, A. Zielińska Zrozumieć przeszłość, cz. 4, wyd. Nowa Era

Klasy drugie i trzecie HiS C, D, G, H, I, (nie humany)
W zależności od realizowanego modułu, prowadzący wybiera podręcznik z serii Poznać przeszłość, wyd. Nowa Era

4.       Matematyka: materiał edukacyjny

5.       Przyroda: materiał edukacyjny*,

6.       Geografia:

2.Klasa 2 B - R. Malarz, M. Więckowski, Oblicza geografii 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony 
T. Rachwał, Oblicza geografii 2, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony
3.Klasa 3B - M. Więckowski, R. Malarz, Oblicza geografii 3, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

7.       Biologia:

Klasa 2: M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik, R. Matuszewska, E. Pyłka-Gutowska, W. Zamachowski
Biologia na czasie 1 , Nowa Era, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres rozszerzony,
M. Marko-Worłowska, R. Kozik, W. Zamachowski, S. Krawczyk, F. Dubert, A. Kula, Biologia na czasie 2,  Nowa Era, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony
Klasa 3: F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowska, W. Zamachowski, Biologia na czasie 3, Nowa Era, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

8.       Chemia:

Klasa 2 i 3 - poziom rozszerzony - wszystkie klasy
To jest chemia 1 – chemia ogólna i nieorganiczna, NOWA ERA, Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
To jest chemia 2 – chemia organiczna, NOWA ERA, Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

 

9.       Fizyka:

 

Klasy 2e , 2g – Ciekawi świata Fizyka 1 – G. Kornaś -podręcznik – zakres rozszerzony- wyd. OPERON-

Klasa 2d –Z fizyką w przyszłość cz.I -podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych -zakres rozszerzony- ZamKor- wyd WSiP   (materiały edukacyjne)

Klasy 3d, 3g- Z fizyką w przyszłość cz.II podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych -zakres rozszerzony- ZamKor- wyd WSiP  (materiały edukacyjne)

Klasa 3e- Ciekawi świata – Fizyka 2 cz.1, cz.2 – G.Kornaś- podręcznik – zakres rozszerzony- wyd. OPERON-

Klasy 2c, 3c- ( fizyka stosowana- przyspieszony kurs fizyki) – odpowiednio -Z fizyką w przyszłość cz.I , cz. II-podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych -zakres rozszerzony- ZamKor- wyd.

10.   Informatyka: materiał edukacyjny*,

11.   Religia:

T. Panuś (red.), Mocni wiarą, Wydawnictwo św. Stanisława BM,

12.   Języki obce: materiał edukacyjny*.

13.   Etyka:

P. Kołodziński, J.Kapiszewski,  Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, OPERON,

14.   Filozofia:

M. Gajewska, K. Sobczak, Filozofia. Podręcznik, Zakres rozszerzony, OPERON.

 

UWAGA:

* Termin „materiał edukacyjny”  (zgodny z obowiązującymi przepisami MEN) oznacza, że treści
z podstawy programowej będą realizowane z wykorzystaniem  materiałów (w tym podręczników)  wybranych przez nauczyciela i zatwierdzonych przez dyrekcję szkoły. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione uczniom podczas pierwszych zajęć lekcyjnych.


Giełda Podręczników