Sieć bezprzewodowa

Dla uczniów jest dostępna dedykowana sieć bezprzewodowa: users.v-lo.krakow.pl.

Należy pamiętać, że ta sama infrastruktura jest wykorzystywana przez nauczycieli, uczniów oraz służy do realizacji projektu pt. Małopolska Chmura Edukacyjna. Sieć dla uczniów ma w tej hierarchii najniższy priorytet. Dlatego też należy ograniczyć korzystanie z urządzeń przenośnych (komórki, tablety) do minimum. Niedopuszczalne jest utrzymywanie włączonej łączności wifi przez cały czas pobytu w szkole. Przed skorzystaniem należy ją włączyć, a wyłączyć po zakończeniu korzystania. Telefon, nawet jeśli nie jest używany, łączy się cały czas z siecią przez co zwiększa obciążenie.

Jeżeli obciążenie sieci bezprzewodowej ze strony uczniów będzie przeszkadzało w sprawnym prowadzeniu zajęć, dostępność sieci dla uczniów zostanie ograniczona, a w skrajnym wypadku zostanie ona wyłączona.

W pierwszym etapie wdrożenia (do ok. połowy marca) sieć będzie dostępna w podziemiach oraz na podwórku. Dodatkowo przed godziną 8 oraz po godzinie 15:35 na całym terenie VLO. Jeżeli podczas tego etapu korzystanie uczniów nie będzie przeszkodą do prowadzenia lekcji będzie możliwy kolejny etap wdrożenia. Zwracam tutaj kolejny raz uwagę na wpływ wykorzystania telefonów komórkowych na sieć.

Drugi etap wdrożenia to udostępnienie sieci dla uczniów na całym terenie VLO bez ograniczeń czasowych.

Największy wpływ na przeprowadzanie kolejnych etapów wdrożenia oraz na powodzenie całej operacji macie Wy, drodzy uczniowie. To od Was zależy czy będziecie rozsądnie korzystać z udostępnionej wam możliwości, czy współpraca będzie się odpowiednio układać. Jeżeli okaże się, iż ta współpraca nie będzie się układała odpowiednio, bądź infrastruktura nie jest jeszcze gotowa na zapewnienie odpowiedniej jakości usług dla wszystkich zainteresowanych, sieć uczniowska zostanie tymczasowo, bądź bezpowrotnie wyłączona.


W ciągu najbliższego roku planowane jest dokupienie jeszcze dwóch punktów dostępowych. Chciałbym, aby ta infrastruktura służyła wszystkim zainteresowanym. Musicie jednak pamiętać, iż sprawne prowadzenie lekcji zawsze będzie tu priorytetem.

Bartosz Biegun
Administrator

Zabezpieczenia

SSID: users.v-lo.krakow.pl

Typ zabezpieczeń: WPA2-Enterprise

Typ szyfrowania: AES

Metoda uwierzytelniania: EAP-MSCHAPv2/PEAP

Nazwa użytkownika: taka jak na serwerach szkolnych

Hasło: takie jak na serwerach szkolnych

Domena logowania: puste

Konfiguracja w systemach Windows

Przy łączeniu z użyciem systemów Windows połączenie powinno zostać nawiązane automatycznie - nie są wymagane żadne dodatkowe czynności.

Konfiguracja w systemach iOS

Przy łączeniu z użyciem systemów iOS połączenie powinno zostać nawiązane automatycznie - nie są wymagane żadne dodatkowe czynności.

Konfiguracja na systemach Linux

Łączenie się przy pomocy NetworkManagera nie powinno sprawiać problemów.

Przykładowy config dla wpa-supplicanta:

network={
        ssid="users.v-lo.krakow.pl"
        proto=RSN
        key_mgmt=WPA-EAP
        eap=PEAP
        identity="login"
        password="haslo"
        phase1="peaplabel=0"
        phase2="auth=MSCHAPV2"
}