Archiwum

Motto:

Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem (…) to nakryty

kamieniem ojców proch”

Władysław Gomulicki

 

Biblioteka szkolna posiada w swych zasobach wspaniałe zbiory specjalne. Pośród prawie 1000 archiwalnych egzemplarzy znajdują się cenne wydawnictwa pochodzące z XIX w. i pocz. XX wieku. Najstarszą pozycją naszego zbioru jest książka z 1826 r. pt. „Panowanie Kazimierza Jagiellończyka , króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego”. Inne ciekawe tytuły to publikacje naszego patrona –Augusta Witkowskiego- wybitnego fizyka i pedagoga. Jego podręcznik „Zasady fizyki” nazwano „klejnotem polskiej literatury naukowej” Zbiory zawierające książki z różnych dziedzin wiedzy obrazują nie tylko strukturę księgozbioru biblioteki z ubiegłego stulecia, ale również warsztat edytorski, język i historię.