Rada Rodziców

Rada Rodziców przy V LO składa się z przedstawicieli wszystkich klas. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane na Walnym Zebraniu RR z początkiem każdego roku szkolnego.

Prezydium Rady Rodziców

Klasa

Imię i nazwisko

1f

Igor Woźniak - przewodniczący

2b

Katarzyna Krasowska - wiceprzewodnicząca

1j

Anetta Bojan-Milewska - skarbnik

3j

Joanna Chłopicka - sekretarz

2g

Andrzej Biernat

1a

Aneta Bukowska

2h

Jarosław Klimek

1g

Marzena Reng-Helińska

1e

Leszek Sokołowski

2d

Jacek Wójtowicz

Komisja Rewizyjna

Klasa

Imię i nazwisko

3i

Krzysztof Musiał

3a

Barbara Gadacz

1b

Robert Janas

 

Harmonogram zebrań Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

11.10.2016 - godzina 17:15

08.11.2016 - godzina 17:15

13.12.2016 - godzina 17:15

10.01.2017 - godzina 17:15

14.02.2017 - godzina 17:15

14.03.2017 - godzina 17:15

11.04.2017 - godzina 17:15

09.05.2017 - godzina 17:15

13.06.2017 - godzina 17:15

04.09.2017 - godzina 17:15

 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia każdy uczeń V LO zobowiązany jest wpłacić składkę w wysokości 30 złotych rocznie na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją szkolnej kserokopiarki.

Gorąco apelujemy także o składki na Fundusz Rady Rodziców – proponowana kwota to 160 zł rocznie; oczywiście możliwe są wpłaty ratalne czy też częściowe.

Wpłaty zbierane są przez skarbnika klasowego i przekazywane skarbnikowi Rady Rodziców. Można oczywiście wpłacać na konto RR (koniecznie podając imię oraz nazwisko dziecka oraz klasę!).


Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej takie jak: imprezy szkolne, pracownie przedmiotowe, bibliotekę, gabinet medyczny, samorząd szkolny czy chór będący wizytówką szkoły ale także wyjazdy naszej młodzieży na finały olimpiad przedmiotowych, konkursy, zawody, festiwale, obozy naukowe czy wycieczki. Pomagamy szkole w finansowaniu drobnych prac remontowych.

Wszystko to robimy w miarę naszych możliwości, a te są zależne wyłącznie od wpłat na fundusz RR. 

 

Regulamin przyznawania pomocy finansowej z funduszu Rady Rodziców V LO

 

Wniosek o pomoc finansową z funduszu Rady Rodziców VLO

 

Regulamin Rady Rodziców jest dostępny do pobrania tutaj.

RACHUNEK BANKOWY:

22 1240 2294 1111 0000 3723 6410
PKO S.A. III O/Kraków (ul. Szpitalna 15)
Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym

Oczekujemy na wszelkie uwagi. Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami a szkołą zapraszamy na spotkania Prezydium Rady Rodziców, które odbywają się zgodnie z zamieszonym na stronie harmonogramem w sali nr 10.

Spostrzeżenia dotyczące wyżej wymienionych tematów można także przesyłać drogą elektroniczną  na adres rada-rodzicow@v-lo.krakow.pl   lub pisemnie w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8.00-16.00.