Regulamin 2016

Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

Kontakt z komisją rekrutacyjną (w godzinach pracy komisji):
12 422 31 72 w. 22