Nauka języka chińskiego

Innowacja pedagogiczna programowo - organizacyjna

nauki języka chińskiego

w Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie

i w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

 


Patron honorowy - Instytut Konfucjusza Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu

Jagiellońskiego

Koordynator projektu - Gimnazjum nr 2 w Krakowie

Partner - V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

Planowana innowacja pedagogiczno-organizacyjna jest możliwa do realizacji pod

patronatem honorowym Instytutu Konfucjusza, którego kadra i doświadczenie gwarantują

wysoki poziom edukacyjny.

Zajęcia mają charakter dobrowolnych zajęć dodatkowych.

Innowacja przewiduje realizację nauki języka chińskiego przez zatrudnionego lektora w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz nauczanie wiedzy o kulturze, sztuce, gospodarce i geografii Chin w ramach modułów programowych "Kraj i ludzie" w wymiarze l godziny tygodniowo realizowanej przez moderatorów poszczególnych modułów, przy udziale zaproszonych ekspertów z zakresu wiedzy o Chinach, a jednocześnie wykładowców sinologii.

 

Program innowacji przewiduje także zajęcia z wiedzy o kraju i społeczeństwie, dotykając tym samym zagadnień z systemu norm i wartości obowiązujących w Chinach, historii przemian gospodarczych, kultury i tradycji.

Uczeń uczestniczący w rekrutacji do V LO w Krakowie wybiera klasę wg dostępnych profili w szkole, i w momencie potwierdzania woli uczęszczania do szkoły deklaruje realizację zajęć dodatkowych w ramach innowacji: „Z chińskim na ty".

 

Sposób organizacji nauki:

Łączny wymiar godzin to 3 godziny tygodniowo realizowane w cyklu trzyletnim, co

daje 120 godzin rocznie; łącznie 360 godzin w cyklu trzyletnim.