Trzynastu Wspaniałych

Dodane przez

 

W dniu 14 marca 2014 r. odbyły się ogólnopolskie eliminacje VIII Olimpiady Mediewistycznej, spośród 240 uczestników z całej Polski do finału zakwalifikowano 59 licealistów, którzy uzyskali najlepsze wyniki, w tym gronie są wszyscy uczniów V LO, którzy wystartowali w eliminacjach. Pierwsze 5 miejsc zajęli nasi uczniowie!!! I tak:

 

 •    1miejsce – Jakub Niemiec (III a),
 •    2-3 miejsce – Jan Ciaptacz (III b),
 •    2-3 miejsce – Tomasz Janas (I b),
 •    4 miejsce – Sebastian Śliwa (II j),
 •    5 miejsce – Konrad Hajdus (II b),
 •    8 miejsce – Adam Kozień (II b),
 •    17 miejsce – Jeremi Doboszewski (II b),
 •    20 miejsce – Jakub Wątroba (II b),
 •    22 miejsce – Michał Miłowski (IIa)
 •   27 miejsce – Jakub Tekielak (II b),
 •  30-31 miejsce – Jędrzej Kubala (II j),
 •  30-31 miejsce – Hugo Lunn (I b),
 •  35 miejsce – Krzysztof Kowalski (I b).

 

Finał VIII Olimpiady Mediewistycznej odbędzie się w Czersku w dniach 15-16 kwietnia br.

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich nauczycielom (Stanisław Garlicki i Józef Jaworski)!

Indeksy UJ

Dodane przez

Sześć indeksów UJ jeszcze przed maturą!!!

8 marca 2014 r. odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, do finału, który odbędzie się 9 kwietnia br. zakwalifikowali się nasi tegoroczni maturzyści z klasy III a:

 

 •  Dominika Szczepańska,

 •  Patryk Potępa,

 •  Miłosz Smolarski,

 •  Anastasiya Sudyk.

 

Już w maju 2013 r. do tegorocznego finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim zakwalifikowały się dwie nasze laureatki konkursu „Czy znasz Kraków?”:

 

 • Marta Łopatka (III a),

 • Izabela Parka (III f).

 

Wszyscy finaliści mają już zagwarantowane indeksy UJ, a wynik uzyskany w finale rozstrzygnie na jaki kierunek studiów będzie to indeks.

Serdecznie gratulujemy!!!


 

Teatr Angielski

Dodane przez

IX Krakowski Przegląd
Małych F
orm Teatralnych
w Języku Angielskim


             organizowany przez

V Liceum Ogólnokształcące
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Kraków, 26 marca 2014 roku

Teatr Groteska,
ul. Skarbowa 2

10.00 – 10.15 - Rozpoczęcie IX KPMFT

GODZINA

TYTUŁ, AUTOR

SZKOŁA

10.15 – 10.30

The Bet
by J.W. Goethe

Kolegium Europejskie
w Krakowie

10.35 – 10.55

The Gingerbread Lady (Act II) by Neil Simon

V Liceum Ogólnokształcące
w Krakowie

11.00 – 11.20

The Return of Young Prince
by A.G. Roemmers

XXVIII Liceum Ogólnokształcące
w Krakowie

11.25 – 11.45

The Bear
by Anton Chekhov

V Liceum Ogólnokształcące
w Krakowie

12.00 – 12.20

The Game
by Louise Bryant

Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego
w Oświęcimiu

Przerwa

 

 

 

GODZINA

TYTUŁ, AUTOR

SZKOŁA

13.00 – 13.20

Peoplespeak
by John Augustine

V Liceum Ogólnokształcące
w Krakowie

13.25 – 13.45

A Christmas Carol
by Charles Dickens

Kolegium Europejskie
w Krakowie

 

14.00 – 14.20

HR
by Eric Coble

V Liceum Ogólnokształcące
w Krakowie

 

14.25 – 14.45

It’s a kind of a funny story
by Ned Vizzini

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Nowym Sączu

 

15.00 – 15.20

The Little Prince
based on A. de Exupery, adapted by B. Henning

Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1
w Krakowie

       

 15.30 - 16.30 – Obrady Jury

16.30 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

17.00 – Zakończenie IX KPMFT

 

ORGANIZATORKI: Elżbieta Napiórkowska i Magdalena Płaneta
Kolejny sukces

Dodane przez

Kolejny sukces Piątkowiczów - tym razem na polu informatyki. Do finału XXI Olimpiady Informatycznej  zakwalifikowali się następujący uczniowie:

z klasy trzeciej:

Derbisz Jan

Glapa Michał

Gwinner Jan

Łabaj Jakub

Łukasz Szymon

Rówiński Jakub

Stokowacki Franciszek

Zieliński Michał

z klasy drugiej:

Grzybowska Weronika

Rajtar Kamil

Stanisz Michał

 

Serdecznie  gratulujemy!

Matematyczny finał

Dodane przez

Doszli do finału w Olimpiadzie Matematycznej:

Rafał   Byczek  II e
Konrad  Deka    II e
Aleksandra      Mnich   II e
Bruno   Pitrus  II e

Paweł   Zalecki III c

Jan     Derbisz III e
Michał  Glapa   III e
Jan     Gwinner III e
Michał  Pluta   III e

Michał  Badura  III g
Karolina        Cynk    III g
Artur   Hadasz  III g
Anna    Hoduń   III g
Tomasz  Wawak   III g

 

Gratulujemy!

Dzień otwarty

Dodane przez

Program Dnia otwartego (25 kwietnia 2014 godzina 13.00-17.00) znajduje się w zakładce Dla kandydatów - Dzień otwarty.

 

                                                        Serdecznie zapraszamy

Nie tylko astronomia

Dodane przez

Paweł Zalecki z klasy 3c po raz pierwszy w historii szkoły został finalistą w  grupie mechaniczno-budowlanej Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Gorąco Pawłowi gratulujemy.

Humanistyczne zwycięstwo!

Dodane przez

Kolejny sukces VLO: w XLIV Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego do finału zawodów ogólnopolskich na 15 zawodników z Krakowa zakwalifikowano aż 9 z naszej szkoły. Oto oni w kolejności alfabetycznej:

Alfred Budziak 2d
Aleksandra Czekaj 2j
Teresa Fazan 3a
Andrzej Frączysty 3a
Artur Kula 3a
Barbara Marmuszewska 3a
Anna Mazurek 2a
Karolina Sęk 2b
Sara Urbańska 3a

Warto dodać, że do zawodów centralnych Komisja Okręgowa złożona z pracowników UJ desygnowała jeszcze dwie uczennice Piątki, Aleksandrę Chrupek z klasy 1c oraz Patrycję Oleniacz z klasy 2c. Mimo że uzyskały one potrzebną liczbę punktów, potwierdzając swoje wybitne kompetencje, nie wezmą udziału w finale warszawskim ze względów na wyznaczony przez Komitet Główny.limit miejsc dla uczestników ze wszystkich regionów Polski.

Gratulujemy zawodnikom i ich nauczycielom !

Dzień otwarty dla Rodziców

Dodane przez

Zapraszamy wszystkich Rodziców w najbliższy wtorek   (15 kwietnia 2014 roku) na Dzień Otwarty.

Spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach o godzinie 17.30.

Spotkania z nauczycielami przedmiotu o godzinie 18.00 w pokoju nauczycielskim lub w wyznaczonych salach.

Prezydium Rady Rodziców zwraca się z prośbą o uregulowanie na zebraniu zaległych wpłat.

                                                                                      Serdecznie zapraszamy!

 

V LO – krakowskie licea 6:2 i 8:2

Dodane przez

Tegoroczne eliminacje konkursu historycznego „Czy znasz Kraków?” zdominowali nasi uczniowie z klas drugich. I tak:
W kategorii drużynowej do finału (19 maja br.) zakwalifikowano osiem zespołów, w tym sześć zespołów z V LO:

 • Joanna Kaleta, Maciej Wcisło, Weronika Pasek (klasa II a)
 • Maria Masłowiec, Julia Niezgoda, Gabriela Pisarek (klasa II a)
 • Jakub Kozłowski, Jakub Tekielak, Jeremi Doboszewski (klasa II b)
 • Aleksandra Wierzbicka, Marek Sojak, Piotr Bobak (klasa II b)
 • Adam Kozień, Konrad Hajdus, Jan Potyrała (klasa II b)
 • Dominika Wojnowska, Karolina Gawron, Wiktoria Sagan (klasa II j)

W kategorii indywidualnej do 10 osobowego finału zakwalifikowano 8 uczniów V LO (20 maja br. walczyć będą o trzy indeksy UJ):

 • Maria Masłowiec (II a)
 • Weronika Pasek (II a)
 • Maciej Wcisło (II a)
 • Joanna Kaleta (II a)
 • Jan Potyrała (II b)
 • Aleksandra Wierzbicka (II b)
 • Dominika Wojnowska (II j)

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich opiekunom (prof. S. Garlicki i J. Jaworski)!